توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریددوستانی که شرایط نگهداری موقت این توله آسیب دیده که گویا دستش شکسته را دارند لطفا دریغ نکنند. فقط جای نگهداری لازم داره و درمان توسط خود دوستان پیگیری خواهد شد.