توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: من فندقم ٨ ماهمه وقتى كوچولو بودم بر اثر عفونت يه چشمم واز دست دادم خيليم خر خريه و مهربونم ميدونم خيلى سياهم والان همه ميگن چه دختر زشتى وهمه دوستم ندارن ولى خوب خدا كه همه رو خوشگل نيافريده عوضش من كلى حرف گوش كن و خانمم كى دوست داره تا آخر عمر مامان باباى من بشه ٠٩١٢٣٧٠٤٩٨٩