توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

واگذاری در شیراز (با ضمانت نگهداری خوب)
تریر - نر - 2 ساله
با شناسنامه
تلفن تماس: 09173007532