توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدواگذاری میول یک فرشته استثنایی

میول سگ زیبا و بی نهایت باهوشی است که حدود دو سال از زندگی اش را در بهترین شرایط سپری کرده و متاسفانه خانواده اش قدر این فرشته ی نازنین را ندانستند و به خانواده ی دیگری واگذار کردند که آنها هم لایق نگهداری از او نبودند و در حیاط به یک درخت در سرما و باران زنجیرش کرده بودند!!!
میول بسیار حساس است و نیاز دارد تا دائما با خانواده اش باشد.لذا خانواده ای که زیاد در سفر هستند یا ساعات طولانی در منزل حضور ندارند، موارد مناسبی برای نگهداری از میول نخواهند بود.
میول رژیم غذایی خاصی دارد که از ابتدا اینگونه غذا خورده و در نهایت گرسنگی، غذای دیگری را نمیخورد(غذای خانگی تازه) ،اما پر غذا و شکمو نیست.
عاشق دور دور کردن با ماشین و کلا لباس پوسیدن و بیرون رفتن با دوست مهربان و همراه خود است.حمام کردن را خیلی دوست دارد و خیلی دوستانه موقع حمام کردن همراهی میکند.
فقط در کرج و تهران واگذاری انجام میشود.
بعد از واگذاری حتما با شما خانواده ی نازنین که سرپرستی میول را بپذیرید در تماس و تعامل خواهیم بود تا به صورت مداوم از حالش باخبر باشیم.
09378005118