دوستان عزیزم سلام من شرایط سرپرستی
سگ
رو دارم اما سگ حیاط نه واسه اتاق میخام اگه موردی داشتین با من


درتماس باشیندرضمن من رشت زندگی میکنم ایمیمو میزارم همیشه هم به ایمیلم سر میزنم


khanerfan74@gmail.com


تاریخ مطلب ارسال شده:94/10/5