خبرگزاری مهر: پاسکال مانائرتس، عکاس بلژیکی با سفر به کشور مغولستان، تصاویر زیبایی از همزیستی مسالمت آمیز اعضای قبیله تساتان با گوزن های شمالی به ثبت رسانده است.