توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

متاسفانه صاحبش به سرطان مبتلا شده نمیتونه دیگه نگهش داره.