یه سگ میخوام بتونم نو اپارتمان نگه دارم توله باشه که با محیط اوکی بشه.من تهران شهریار هستم هرکی داشت زنگ بزنه یا تلگرام پیام بده ممنون 09389206604