توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدنقل قول: اين گربه چشماش كوره خيلى كم ميبينه انگار عفونت شديد كرده. خيابان طرشت بايندريها بين حسينيه و كوچه خداداد زير سطل اشغال ميشينه بعداز ظهرا مياد 09356041411