سلام. سگ ترجیحا توله و ترجیحا تو حیاط واسه واگذاری ندارین.
من در تنکابن (شهسوار) هستم. شماره تماس 09383392178
چون موارد واگذاری های سایتتون عموماً تو تهران و کرج بود مجبور شدم که تاپیک جداگانه باز کنم