توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید


https://www.facebook.com/groups/1592521804327311/permalink/1689637964615694/


خانم سیاهپوش:
گربه های تحت حمایتم
اینا به جز دو تا گربه های خودم هستند ؛ این آگهی آخرین درخواستم برای حمایت شماست ! نه اون تعداد معدودی که خودشون هم کاره حمایتی میکنند و از کنار این پست ها هم به راحتی گذر نمیکنند ، منظورم به اون دسته ای که ادعای حیوان دوستی دارند شرایطش رو هم دارند ولی بی تفاوت هستند ، من دست تنها حمایت از این بچه هارو به عهده گرفتم و تنها درخواست حمایت مالی دارم چون به تنهایی از پس این یک مورد نمیتونم بربیام، هزینه ها زیاده خورد و خوراک این بچه ها ، جا به جایی ، درمان و .... از این تعداد تنها دو گربه در پانسیون دارم باقی همه در یک اتاق هستند هزینه غذا و خاکشون هست و پانسیون هم که هزینه ی خودش رو داره ، (اینبار اگه از حمایت شما دوستان نا امید شم در نهایت مجبور میشم از وسایل خونم بفروشم ... همین )
در ضمن این متن نه اخطار بود نه منت ...