توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
ارسالی: دو گربه دارم يكي كرج و يكي تهران براي فرستادنش به شيراز احتياج به باكس دارم قيمت ها خيلي بالاست ، چون كار خير خواهانست اگر كسي قرض بده من پسش ميدم با يه هزينه كمي حالا...
ولي واقعا لازمه و نيازه
اگر ميتونستم ميخريدم
چون به صرفه نيست نميگيرم
09109386548