توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریداین سگ بیچاره 3-4 روز قبل بدست مارسید پای چپ در اثر گلوله خرد شده نقاط سفیدی که در رادیوگرافی می بینید مربوط به خرابی دستگاه رادیولژی نیست بلکه ساچمه است .این نگون بخت معلوم نیست در کدام شهر به گلوله بسته شده ومثل اینکه میدونسته نجاتش در شهریاره وخودشو به اینجارسونده ودوست عزیزما شهاب صادقی به همراه آقای مهران اونو در نزدیک پایگاه پیداکرده وبا زحمت زیاد گرفته و به پایگاه آوردند در حالیکه دچار عفونت بالایی بود وبلافاصله درمان براش شروع شد و آقای دکتر عابدی گفتند بعد از درمان این عفونت باید جراحی بشه .ما برای هزینه درمان دست بطرف شما دوستان دراز میکنیم تنهاش نگذارید
لطف کنید کمک هاتون را به حساب پایگاه بریزید و شماره پیگیری را به خانم اثنی عشری یا خانم رضائی اس ام اس کنید شماره ها زیر تماس بگیرید. 09190647202-09121211629
شماره کارت بنام : موسسه مانا حامی راستین 6104337770039889