توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


این گربه تو حیاط یه شرکت زندگی میکرده. متاسفانه چشمش آسیب دیده و مجبور به تخلیه شدند. با این وجود زندگی بیرون خیلی براش سخت و خطرناک خواهد بود مخصوصا که دیگه نمیتونه تو همون حیاط شرکت زندگی کنه و گفتن باید بره. فعلا موقت پیش خانمی هست اما نیاز به جای دائمی داره. مهربون و آروم و خرخری هست اما خوب یه چشمش رو از دست داده. واکسن هم زده. اگه دوست داشتی پناهش باشی با شماره ٠٩١٢٥١٩٠٢٥٠ تماس بگیرید لطفا.