توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: واگذاري فوري تهران
آقا کوچولو واكسن خورده شناسنامه دار
09191004781