توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: دوستان سلام اين گربه ي كوچه ماست ما هميشه بهش غذا ميداديم و بغل ماشين من تو پاركينگ ميخوابيد
الام كه اومدم برم بيرون ديدم با اين وضع جاي هميشگيش نشسته
نميدونم چه اتفاقي افتاده براش ولي صورتش از بين رفته
من نميتونستم بمونم
كسي ميتونه كمك كنه؟
در خونه ي سرايدارمونه
ميخوام بيدار شد زنگ بزنم بگم سعي كنه همونجا نگهش داره تا كمك برسه
بالاتر از اختياريه- كوچه غفاري - ك گلستان - پ٨
پاركينگ
شماره ي من ٠٩١٢٢٩٨٣٦٩٢