سگ تریر سفید در محدوده میرداماد گم شده از یابنده تقاضا دارم با شماره 09122196956 تماس گرفته ومژدگانی دریافت کنید