دوستان این پیشی که پای راستش پنجه نداره و میلنگه رو امروز تو امام زاده صالح فرحزاد دیدم.همش همونجا میچرخید تو پارکینگ و حیاطش.خیلی مهربون بود تو عکس چون گرسنش بود داشت میو میو میکرد که بعد براش غذا ریختم.خیلی نیاز به سرپرست داره چون واقعا بیرون سختشه و ممکنه تلف شه.من دیدمش که خیلی گرسنه بود.لطفا به این پیشی مهربون و ناز پناه بدین.
آدرس دقیق:تهران-فرحزاد-خیابان شهید فرحزادی-بالاترازیادگار امام-خیابان ایثار-امام زاده صالح
لطفا فقط اس ام اس بدین09377343724