توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

ارسالی: نیاز به سرپرست همیشگی! "گلی هستم، می گن حدود ۱۰ ماه سن دارم، خودم ک یادم نیست. وقتی من رو پیدا کردن، یه طرف صورتم جراحت شدید داشت و روی پای یه جای دندون بود. پام زودی خوب شد با شیش تا بخیه، اما دندونام...
بعد از کلی تخلیه چرک و تزریق انتی بیوتیک، متاسفانه درمان نشد و دکتر عزیزم گفت راهی نداره جز کشیدن دندونای یه سمت. می ترسیدم اما بازم خوبیش به این بود که دکتر می گفت برای همیشه می تونم طبیعی زندگی کنم و راحته راحت غذا بخورم.
اما اون روز یه چیزی شنیدم! دکتر داشت به این خاله ای که من رو نگه می داره می گفت، باید همیشه پیش یه نفر باشه و یه نفر نگهش داره، چون ممکنه گاهی نیاز به انتی بیوتیک پیدا کنه به خاطر دهنش. اگر می خواید بعد از درمان رهاش کنید با کوچکترین آلودگی ای با زجر زیاد میمیره! باید قبل از اقدام به درمان دهانش به دنبال یه سرپرست دائم باشید! زیادم وقت نداری!
همه عاشقم شدن، بسکه آرومم، آموپلمم که می زنن هیچی نمی گم. اصا از اول به این خانمه اعتماد داشتم که اومدم پیشش. هرچی می گن گوش می کنم. فقط ناز خیلی دوس دارم. یکی منو ناز کنه، من دیگه هیچی نمی خوام . اگه گربه دوست داری، قول می دم آروم و تمیز یه عمر پیشیت باشم. این خانومه چون یه سگ داره من نمی تونم پیشش بمونم وگرنه عاشق منه!"
اولویت با واگزاری در شیرازه. اما برای نجاتش هر جای دیگه هم بتونم می فرستمش.