توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
ارسالی: خواهش میکنم کمک کنیداین طفلی دیروززایمان کرده فقط ی جای مناسب میخواد من شیرازم شهرستان فسا من با این طفلی با 5تابچه اش چیکارکنم اگرهمسایه بفهمن سریع زنگ میزنن بهداشت چون قبلاب خاطر ی سگ دیگه باهاشون درگیرشدم شیراز.شهرستان فسا.09364182822