پتیشن!

لطفا امضا کنید.
عکسهاش خیلی دلخراشه، از چرمسازی از پوست سگها در چین. خیلی ضالمانه است اینطور که این معصومها را میکشن.
همینکار را در مورد حیوانات دیگه هم
انجام میدن. اونم غبر قابل قبوله.
اگه هنوز دنبال لوازم چرمی میگردید، اول این عکسها را ببینید بعد ببینید که هنوز دلتون لوازم چرمی میخواد یا نه!

لینک: