توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: دوستان تبريزي اين گربه تقريبا شش هفت ماهه جلوي باغچه هتل بين المللي فلكه دانشگاه كنار برف ها ميخوابه. خيلي ترسو هست و يه خانمي فقط بهش غذارساني ميكنند. در سرما جانش در خطر هست و چون نميتونه از خودش دفاع كنه ممكنه تلف بشه. پيشي خيلي نازي هست. خواهشا هركسي ميتونه به آدرس بره و اين بچه رو به سرپرستي بگيره. سرپناه گرم و غذا ميخواد. ٠٩٣٠٠٢٩٨٠٤١