این باشگاه تناسب اندام به کمک یک موسسه خیریه دامپزشکی برای حیوانات خانگی که دچار اضافه وزن شده اند شکل گرفته و تا حال حاضر توانسته به ۹۵ حیوان که دچار چاقی شده اند در کم کردن وزن کمک بزرگی نماید.منبع:topnop