سرطان كبد به كمك پروتئين لايمفوتاكسين
يك بررسي جديد نشان مي‌دهد افزايش پروتئين لايمفوتاكسين در بدن مي‌تواند به ايجاد عفونت و سرطان كبد كمك كند.

به گزارش روزنامه لس‌آنجلس تايمز،دكتر جوهانسن دانشمند استراليايي دانشگاه گرز پي برد افزايش ميزان پروتئين لايمفوتاكسيندر بدن مي‌تواند به ايجاد انواع عفونت و سرطان كبد كمك كند.هم از اين‌رو مطالعه دقيق رويپروتئين لايمفوتاكسين بتا و آلفا و گيرنده اين نوع پروتئين مي‌تواند به شناساييويروس هپاتيت ب و ث در بافت كبد بيماران كبد فراواني كند. دكتر هانسن گفت: «اگراين پروتئين به دقت شناسايي نشود سبب‌ساز عفونت و سرطاني شدن كبد و متاستاز بهساير اعضاي بدن مي‌شود.»اين دانشمند كه با تغيير ژنتيكيمقدار زيادي پروتئين و آزمايش روي بافت كبد موش‌ها به اين نتيجه رسيده افزود: «باوجود آزمايش‌هاي فراوان هنوز تاثير اين سلول‌ها بر كبد انسان مبهم است.»4 فوريه 2011Los angles timesپايگاه اطلاع رسانی سلامت ايرانيان : سرطان كبد به كمك پروتئين لايمفوتاكسين