Hillary Waters Fayle با استفاده از مواد گیاهی مانند برگ، غلاف دانه ها و... برای کشف رابطه بشر با جهان طبیعی استفاده می کند.

با ترکیب این اشیای طبیعی با تکنیک های هنر سنتی گلدوزی طبیعت و لمس بشر را در هم می آمیزد.

درباره ارتباط زیبایی با سادگی زیاد شنیده ایم. هیلاری می گوید: "من کار زیادی روی آنها انجام نمی دهم و اجازه می دهم خود مواد از زیباییشان بگویند." آثار زیبای این هنرمند را در لاپلاس مشاهده کنید.