دوستان کنج از چند سگ نگهداری میکنم اما الان یه سگ نژاد دار میخوام واسه تربیت واسه خودم کسی چیزی سراغ داره؟