روبرتو آلدروواندی 46 ساله، عکاس طبیعت، تصاویری بسیار زیبا از زندگی سنجاقک ها بر روی گل ها به ثبت رسانده که تماشای آنها خالی از لطف نیست


منبع:خبر گزاری مهر