توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

کمک فوری نیاز هست دوستان:
من رشت هستم و به سگ های مسکن مهر لاکانشهر غذارسانی میکنم اول چند نفر بودیم الان تنهام.یه سگ ماده که حامله هم هست پیش خونم بود برا غذا رسانی به اونم کمک میکردم جام درست کرده بودم همسایه ها جاشو خراب کردن برا منم مشکل درست کردن و سگ و میزنن.ولی اون باز میاد جلو اپارتمان روسنگا می خوابه عادت کرده نمیره می خوان زنگ بزنن شهردای تغصیر منه که اومده نمیدونستم این جوری پیش میره.نمی خوام قاتل شم من حامی بودم تو رو به علی کمک کنین فقط یه جای موقت حداقل مخارجش بامن فقط نکشنش با توله های تو شکمش.خیلی دختر خوشگل و مهربونیه کمک کنین نمیره عاجزانه التماس میکنم کمکم کنین.09019886272.خانم محر.شر کنن تماس بگیرن کامنت نزارن دردم دوا نمیشه