توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
ارسالی: این بچه عفونت لثه داشته الان درمان شده یک طرف لثه اش اسیب دیده است اما از لحاظ ظاهری خیلی مشخص نیستنر سه ماهه به شرط عقیم سازی و دائم واگذار میشود. به شدت دستی و بغلی و مهربان سازگار با سگ و گربه09101411505