توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: ماده عقیم شده و واکسینه 5 ماهه شیطون و بازیگوش به شرط نگهداری دائم واگذار میشود.09101411505