توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدواگذاری حنا خانوم، یک سال و سه ماهه، شناسنامه دارد، واکسینه شده، عقیم
شده شرط واگذاری: 1) بازدید و ارسال عکس از گربه جهت اطلاع از وضعیت و شرایط زندگیش، 2) برگشت گربه به خودم در صورت انصراف از نگهداری فوق العاده تمیز و مودب، دارای باکس، و با گربه دیگه هم نمی سازه. لطفاً در صورتی که گربه دیگری ندارید تماس بگیرید. شماره تماس: 09126476311