توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریداین خانم کوچولو از وقتی که هنوز شیر میخورد و از مادرش متاسفانه جداش کرده بودن ازش مراقبت کردم تا الان که برای خودش دیگه شیر شده ، اینطوری که من از چند جا پرسیدم مثل اینکه میکس ژرمنه ، چهار ماهشه ، واکسناشو نخورده ، برای خونه حیاط دار یا باغ مناسبه و به خانواده واگذار میشه و کسی که تجربه نگهداری از سگ های بزرگ رو داشته باشه چون بعضی مواقع ممکنه شیطون بشه و شیطونی کنه ، 09128237533 شا/هرخی