گل گندم مال شيرخوار
مطالعه‌اي در آلمان نشان مي‌دهد که رعايت رژيم عاري از گلوتن براي شيرخواران زير يک سال باعث کاهش خطر ابتلا به ديابت در آينده نمي‌شود و بر خلاف فرآورده‌هاي شير گاو، مصرف فرآورده‌هاي گندم براي شيرخواران خطري ندارد...

بعضي مطالعات اخير نتيجه‌گيري کرده بودند که مواجهه زودهنگام با گلوتن مي‌تواند خطر ديابت نوع يک را در آينده زياد کند. اين پژوهشگران 150 شيرخوار در معرض خطر بالا از نظر ديابت (سابقه خانوادگي اثبات‌شده يا ژن‌هاي مثبت) را به صورت تصادفي تحت مواجهه با گلوتن از 6 ماهگي (گروه شاهد) يا يک سالگي (رژيم فاقد گلوتن قبل از يک سال) قرار دادند. در سن 3 سالگي 3 کودک گروه شاهد و 4 کودک گروه رژيم غذايي به ديابت مبتلا شدند و آنتي‌بادي ضد سلول‌هاي جزاير پانکراس هم در 11 کودک گروه شاهد و 13 کودک گروه رژيم غذايي مثبت شد؛ که تفاوت معني‌داري را نشان نمي‌داد. رعايت رژيم فاقد گلوتن در پيشگيري از ديابت بي‌فايده بود ولي اثر سوئي بر تکامل يا وزن‌گيري اين کودکان نداشت. ضمنا مواجهه ديرتر با گلوتن (بر خلاف برخي مطالعات قبلي) باعث افزايش خطر ابتلا به بيماري سلياک نمي‌شد.
پايگاه اطلاع رسانی سلامت ايرانيان : گل گندم مال شيرخوار