سلام. تو نیروگاه برق نزدیک باغ ما سه توله با مادرشون بودن. قرار بود بازرس بیاد و ماموران نیروگاه تصمیم داشتن سگها رو بکشن. دلم سوخت و یک ساعت فرصت خواستم تا بگیرمشون و از اونجا ببرم. سگها حسابی ازمن ترسیده بودن و جیغ میزدن و میدویدن. چاره‌ای نداشتم. با هر زحمتی بود گرفتمشون و بردم توی باغ. وقتی با قلاده بستمشون تا یک ساعت ناله میکردن و با دیدن من میترسیدن. چون قلاده‌هارو شل میبستم که اذیت نشن چند بار در رفتن و همون تعقیب و گریز تکرار شد و به ترسشون اضافه شد. خواستم برم مادرشونو بیارم تا شاید ترسشون کمتر بشه اما گفتن همون روز با اسلحه کشتنش. نمیدونم باهاشون چطور رفتار کنم تا دیگه از من نترسن. حتی وقتی براشون غذا میبرم تا زمانیکه من اونجام لب به غذا نمیزنن. الان یک هفته گذشته و رفتارشون هیچ تغییری نکرده.
میتونم امیدوار باشم که ترشون از من بریزه و این روزها رو فراموش کنند. در ضمن الان ۴ ماهه هستن.

Sent from my SM-G360H using Tapatalk