گربه ماده دارید به من زنگ بزنید برای جفتگیری، من گربه نر دارم (مشهد)

گربه بسیار زیبا و خاص

یک سالونیمه و پرشین هیمالین


من ساکن
مشهدهستم و اگر مایل بودید گربه ماده شما جفتگیری کنه و


بچه گربه های خوشگلی داشته باشیدبه شماره من 09359001770 زنگ بزنید من خودم میرسم خدمتتون


وسایلش هم کامله که با خودم میارم تا واسه شما راحت باشه


و طی چند روز مشخص بشه که جفت میشن یا نه.


https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2016-11(3).jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...6/IMG_1732.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...6/IMG_1599.JPG


https://dl.dropboxusercontent.com/u/...6/IMG_1732.JPG