توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.instagram.com/p/_RPgriGpEO/


این هم گربه هست که دیشب خانمی برای گرفتن و جا به جایی به کلینیک کمک نیاز داشتند که خانم پریسا عزیز قبول زحمت کردند ظهر بردن کلینیک و تحت درمان قرار گرفت. مشکل عفونت دهان دارد. کسی جای موقت برای نگهداریش داره ده روز؟