توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


دوستان سگهای سمت چیتگر و حول وحوش این محدوده بسیار گرسنه هستند ایا کسی هست بتونه کمکی بکنه؟

من محل زندگیم توی همین محدوده هست ولی به دلیل مخالفت شدید خانواده نمی تونم برای این منظور کاری بکنم کسی هست کمک کنه؟
معمولا به صورت دسته جمعی هستن و بسیار گرسنه
این شماره منه برای ادرس دقیق تماس بگیرین لطفا 09121467257