توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریددوستانی که به این آدرس نزدیک هستند لطفا در غذا رسانی کمک کنند.