توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


دوستان یه کمک فوری نیاز هست:

این پیشی ای که می بینید،خیلی گناهیه.مادرزاد پای چپ نداره،و به همین خاطر نمیتونه پرش کنه و بره داخل حیاط ساختمونها و خودشو به جای گرمی برسونه.معمولا کنار خیابون می خوابید،تا وقتی که ما متوجه مشکلش شدیم و از اون به بعد هرشب (اوایل به هوای غذا و بعد با صدا کردن)می کشوندیمش تو حیاط ساختمون و بعد از پنجره ی موتورخونه خودش می رفت داخل.روزا هم وقتی ماشینا میخواستن خارج بشن از حیاط میزد بیرون پی بازیگوشی.حالا که ما از محله ی سابق رفتیم،همسایه ها پنجره ی موتور خونه رو بستن و این زبون بسته هیچ پناهگاه گرمی نداره.خونه ی جدیدمون دیگه اون امکان سابق رو برای نگهداریش نداره.هوا هرشب داره سرد و سردتر میشه.این مخمل کوچولو احتیاج به پشتیبانی آدمها داره...کسی هست که بتونه به این کوچولو در اون حدی که ما حمایت میرسوندیم،جای گرم بده؟در این حد که راهش بدن توی موتورخونه یا هرجای گرم دیگه ای.اگه می تونید به من خبر بدید...دردسری نداره...حمل و نقلش به محله ی شما هم با خودم.شما فقط مواظبش باشید...
۰۹۱۹۶۵۴۵۴۳۰