این ملوس خانم ما 8 ماهشه .عقيم شده. داراي شناسنامه واكسينه شده و ضد انگل خورده. و در سلامت کامل است .خيلي مهربون واهل بازیه. اگه پیشی دارین میتونه هم بازی خوبی برای پیشیتون باشه .به شرط اينكه هفتگي عكس يا فيلم ازش بفرستن و از حالش خبر داشته باشيم " واگذار " ميشه.فقط در تهران .. 09197246470