توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


ارسالی: اين پسر شش ماهشه تصادف كرده بود و داشت ميمرد افتاده بود جوب كه پيداش كردم و عمل شد الان خوبه خوبه ولي اون خانمي كه نگهش ميداشت داره ميره مسافرت كسي هست تا عيد به اين پسر رنج كشيده ما جا بده كه اواره نشه به خدا كار بزرگي ميكنيد تو زمستون بهش پناه بديد٠٩٢١٦٩٧٥٥٩٧