توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: توله سرابي يك ماه و نيم ماده به خانواده مطمئن و به شرط عقيم سازي واگذار ميشود 09215174970