ساپرولگنیازیس Saprolegniasis
Li Shaoqi
ترجمه و گرد آوری: محمد رسولی نژاد
Support.fishhealth [ at ] gmail [ dot ] com


پاتوژن:
این پاتوژن یک قارچ ( کپک ) وابسته به خانواده Saprolegniaceae و کلاس Phycomycetes می باشد.
بیشترین جنس های بیماری زای معمول ساپرولگنیا ( Saprolegnia ) و آچلیا ( Achlya ) می باشد. اعضا خانواده ساپرولگنیاسه ، ارگانیسم های رشته ای کوئنوسیتیک هستند که میسلیوم های رویشی منشعب فاقد دیواره عرضی تولید می کنند.
انشعاباتی از میسلیوم در پوست و ماهیچه ها رخنه می کنند و به تغذیه از بدن میزبان می پردازند.
بخش خارجی این قارچ ها کرکی شکل هستند که شامل هایفا ها می باشند. این هایفا ها ممکن است که بیش از 3 سانتی متر طول داشته باشند. این نوع قارچ ها در ماهیان مرده می توانند ظرف مدت 12 تا 24 ساعت تمام بدن را فرا گیرند.

علایم ظاهری و تغییرات آسیب شناختی:
در مراحل اولیه بیماری هیچ علامتی از عفونت دیده نمی شود. بیماری زمانی مشخص می گردد که قارچ ها به پوست ماهی نفوظ نمایند. این میسلیوم ها به طور عمقی در عضلات و سلول های بافتی نفوظ کرده و منشعب می شوند. به تدریج هایفا ها به توده های کرکی و خاکستری تبدیل می شوند.


این قارچ ها ماده ای را برای تجزیه بافت ها ترشح می کنند و به دلیل زخم ایجاد شده در نتیجه این عمل ماهیان نیز مقدار زیادی موکوس ترشح می نمایند.
ماهیان بیمار به طور غیر طبیعی رفتار می کنند و حالت نا آرامی دارند و همچنین بدن خود را به اجسام موجود می مالند. همچنان که قارچ به رشد خود ادامه می دهد ، عضلات ناسالم دچار پوسیدگی یا فساد می گردند و ماهیان اشتهای خود را از دست داده و به صورت آرام شنا می کنند و سرانجام دچار مرگ می گردند.

وضعیت اپیدمیک:
این بیماری در همه مزارع پرورشی و در طول سال رایج است و می تواند تاثیراتی روی تمامی مراحل زندگی ماهیان پرورشی بگذارد. این قارچ به جراحات ماهی که در اثر عواملی چون صید، حمل و نقل و ذخیره سازی ایجاد می شود هجوم می آورد. ساپرولگنیازیس مخصوصا در استخر های زمستان گذرانی ای که دارای تراکم زیادی می باشند از شیوع بالایی برخوردار است.

کنترل:
· ضد عفونی استخر ها توسط آهک
· جلوگیری از ایجاد ضایعات در اثر عواملی چون گرفتن ماهی، حمل و نقل و ذخیره سازی
· انتخاب مولدین سالم و آغشتن آن ها به محلول مالاشیت گرین یک درصد
· برای جلوگیری از ابتلای تخم ها به ساپرولگنیازیس میزان کود دهی را افزایش دهید. روزهای مناسبی را برای تخم ریزی مصنوعی انتخاب نمایید و تخم ها را در زیر دوش آب در داخل کارگاه خود هچ نمایید.
· ضد عفونی تخم های چسبناک به واسطه غوطه وری آن ها در محلول 7 پی پی ام مالاشیت گرین برای 10 تا 15 دقیقه طی 2 روز پیاپی . سپس 10 تا 15 کیلوگرم محلول مالاشیت گرین 10 تا 100 پی پی ام را در قفسه هچینگ تا زمان هچ شدن تخم ها، صبح ها و عصر ها بپاشانید.
· محلول مالاشیت گرین را هر 6 تا 8 ساعت در تانک انکوباسیون مدور به کار ببندید به طوریکه رنگ آب سبز روشن شود. این عمل را تا هنگام هچ شدن تخم ها ادامه دهید. این متود عفونت قارچی را کاهش داده و موجب بهبود در قابلیت هچ شدن تخم ها می گردد.
· آشیانه تخم ها را در فرمالین 3 تا 5 درصد به مدت 2 تا 3 دقیقه یا در محلول نمک طعام 1 تا 3 درصد به مدت 20 دقیقه غوطه ور کنید.


منبع: www.mihanpet.ir