توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


این گربه متاسفانه پای چپش مادر زادی نصفه است با این شرایط نمیتونه بیرون زندگی کنه. زیباست و میتونه دوست خوب شما باشه. سه ماه سن داره و پسر هست به زودی هم واکسینه میشه. لطفا پناهش باشید . تو کلینیک مونده تا واگذار بشه
٠٩١٢٣٥٨٠٧١٨
٠٩١٠٢١٢١٠٨٥