توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.instagram.com/p/_GVabwmpGL/گمشده در اکباتان فاز دو بین بلوک 10 و 12
اسمش پونز خانم هست. کسی اون سمت ساکن نیست دیده باشدش؟