این گربه سه ماهشه و پسره و یه خانم محترم در شهران پیداش کردن کمکش کنید صاحبش پیدا شه در غیر این صورت ایشون حودشون نگه میدارن

موهای دست راستش کوتاه شده . روی دستش جای بریدگیه احتمالا زخمی یا جراحی شده .. برای تماس با ایشون : x.ocean@**********
اگر صاحبش پیدا نشه ایشون میبرن برای شناسنامه و واکسیناسیون... لطفا کمک کنید به این کوچولو ...