معدنچی روسی Ivan Kislov به خوبی می داند که چطور از استراحت کاری خود استفاده کند.

او در چوکوتکا، شمالی ترین منطقه روسیه کار می کند و از فرصت پیش آمده برای گرفتن عکس های زیبا و دوست داشتنی از روباه های این منطقه استفاده می کند.

او برای رهایی از روزمرگی عکاسی می کند، او عاشق رفتن به جاهای دور از دسترس یا سفرهای پیاده برای مشاهده حیات وحش است.

عکس های زیبای ایوان را در لاپلاس مشاهده می کنید.