توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدواگذاری در شیراز....جسي خانم ، متولد ٢٦ اسفند ٩٣.عقيم شده. داراي شناسنامه واكسينه شده و ضد انگل خورده. خيلي مهربون و بغليه .
به شرط اينكه هفتگي عكس يا فيلم ازش بفرستن و از حالش خبر داشته باشيم " واگذار " ميشه.
تلفن تماس:09177012564