توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


ارسالی: سلام.از همشهری‌ های ارومیه‌ ای تقاضا دارم که بیان به این گربه کمک کنن.من نتونستم بگیرمش.فکش شکسته و احتمالا سرما هم خورده.داشت میلزید و عطسه میکرد و جیغ میزد.تو ۵۰۰ دستگاه هست(چهارراه برق). ۰۹۱۴۷۷۹۳۵۴۱