توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


ارسالی: این کوچولو که با دهن زخمی مدتی پیش پیدا شد و تحت درمان بود خداروشکر حالش خیلی بهتر شده و چون پیش کسی که هست سگ داره بیش از این نمیتونه نگهش داره. همه کاراشو انجام شده ،واکسنم زده،فقط چندوقت مراقبت میخواد روزی دوبار پماد باید بزنه. اگه کسی میتونه نگهش داره لطفا تماس بگيره. خیلی کوچولو هست و نمیتونه بره بیرون زخمش هم هنوز یکم کار داره.
09391192416 دادگریان